Практикуемые дисциплины в ТенШинКан на 2016-2017 у

ПРАКТИКИ в ТЕН ШИН КАН
на учебный год 2016-2017

Айкидо
ТенКиДо
Субури Шуге
Сэссин (Дзадзен)
Айки Сэссин
Мисоги но кокюхо
Макото но кокоро шуге
Сэйган Шуге
Шогаку Шуге
Кан Шуге
Тен Шин Шуге
ТенЧи Чиги Шуге (Сандзю но хараи)
Мидзу но ге
Котоши но Кисетсу Шуге
Чин син но ге (Ки но иши хо)